Vlastimil Harapes, tanečník a šéf baletu Slovenského národního divadla

S takovými výsledky, jaké prokázali tanečníci z Oázy, se musí slavit každé výročí. Na počátku zrodu tanečního oddělení Oázy byl nápad – myšlenka ( jak už to bývá), která v tomto případě patří Olze Kurzové. Šťastnou náhodou je i volba choreografky Heleny Bartlové. Obě iniciátorky totiž našly klíč k tomu, jak „pracovat“ s mentálně postiženými. Konkrétně je to pak volba témat a pohybová náplň. Vznikla tak řada představení pohybového divadla ( i když si říkají balet), které nezbývá než obdivovat pro jejich muzikalitu, dramatičnost a sdělnost.

Do dalších let přeji stálé nadšení a úspěch. Zlomte vaz!!!

Váš Vlastimil Harapes

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>