Společnost Alza. cz podpořila Studio Oáza

Společnost Alza.cz, která je jedním z našich nejvýznamnějších partnerů posledních let, věnovala Studiu Oáza peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o významnou podporu naší činnosti a Alze.cz za tento dar děkujeme.

Děkujeme i všem dalším sponzorům a partnerům, kteří nás v uplynulém roce podpořili.