PaeDr. Petr Niederle

Počátkem devadesátých let minulého století jsem se jako pracovník tehdy ještě Federálního ministerstva práce a sociálních věcí zabýval problematikou sociální péče o těžce zdravotně postižené osoby. Byl jsem rád, že v této funkci mohu uplatnit své teoretické i praktické znalosti a zkušenosti, které jsem získal studiem speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze a následně i v praxi na Zvláštní učňovské škole v Sadské, v SOS dětské vesničce v Karlových Varech-Doubí i v Dětském krizovém centru v Praze, vedeném panem profesorem Dunovským.

Přestože jsem byl přesvědčen, že o problematice péče a výchovy mentálně postižených vím z teorie i praxe mnoho, byl jsem při prvních setkáních s činností OÁZY zaskočen. Najednou se moje představa o určitých hranicích možností těchto dětí i dospělých začala bortit a já jsem si musel přiznat, že jsem v OÁZE svědkem něčeho, o čem jsem se při studiu nedozvěděl. Pod odborným vedením byly malovány obrazy obdivované pro svojí bezprostřednost, náročná pohybová výchova vedla k výrazným a osobitým projevům při baletních vystoupeních pro veřejnost a i na první pohled motoricky neobratné ruce dokázaly vytvořit z hlíny zajímavé artefakty. Překvapoval mne i jejich zájem o zvládnutí fotografování a o základy některých cizích jazyků, jejichž znalost mohli uplatnit při cestách do ciziny, a to především ti, kteří reprezentovali Českou republiku na Speciálních olympiádách. To vše by bylo nemyslitelné bez zakladatelky a realizátorky OÁZY, paní Olinky Kurzové i mnoha desítek dobrovolníků, kteří se na této bohulibé činnosti na všech úsecích činnosti podíleli a stále podílejí.

Je obdivuhodné, že OÁZA, i přes značné finanční problémy, vytváří podmínky pro maximální začlenění mentálně postižených. Jde o to, aby nežili mimo nás ani pouze vedle nás, ale aby žili s námi plnohodnotným životem, tak jak jim jejich postižení dovoluje. A proto i nadále držím OÁZE palce na obou rukou.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>