Mgr. Jan Šlosárek, vedoucí Chráněného bydlení Společnosti DUHA

Setkání s Oázou a Olgou Kurzovou bylo pro mne důležitým mezníkem. Ve svých osmnácti letech jsem stále nebyl rozhodnutý, co bych chtěl vážně studovat, čemu se v životě věnovat. S končícím studiem na střední technické průmyslové škole jsem měl jedinou jistotu – technický obor to nebude.

S kamarády jsme měli hudební skupinu a občas jsme někde vystupovali.  Přes toto hraní jsem se dostal k Oáze a poprvé jsem se setkal s lidmi, které máme potřebu z nejrůznějších důvodů nějak označovat – např. dospělí lidé s mentálním znevýhodněním.

Díky Oáze jsem měl možnost začít budovat respektující a důstojný vztah se všemi lidmi, kteří do Oázy chodí. S lidmi, kteří do Oázy docházeli, aby se něco naučili i s těmi, kteří tam chodili, aby něco naučili. Jsem moc rád, že jsem takové prostředí mohl poznat. Pro mou další práci, především v Chráněném bydlení Společnosti DUHA to byla rozhodující zkušenost.

To, že první setkání s Oázou bylo opravdu silné, svědčí i to, že po 18 letech s kamarády chodíme cca 1x ročně hrát na „zábavné odpoledne“.  Jeden spoluhráč se oženil s jednou asistentkou z Oázy (Marcelou Tesařovou), a vždy když se v Oáze sejdeme, máme toho hodně k povídání – i ti co se chodí do Oázy něco učit i ti, kteří v Oáze něco učí. Prostě nás to pořád baví.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>