Kdo je kdo

 

VEDENÍ

Marcela Lorencová        ředitelka Studia Oáza, předsedkyně

Jana Vítková                    místopředsedkyně

Marie Šimková                administrativní pracovnice

Lubomír Kurz                  ekonomický a organizační poradce

Olga Kurzová                   zakladatelka a čestná ředitelka Studia Oáza, poradkyně

 

 

LEKTOŘI

Helena Bartlová

balet

Vystudovala Pedagogiku tance na taneční katedře HAMU a dále absolvovala výcvikový sebezkušenostní a teoretický program Taneční terapie pod vedení zakladatelky taneční terapie v USA Miriam R. Berger, metodu One Brain, taneční integrovaný workshop s britskou taneční skupinou CandoCo, metodu Etikoterapie a Kineziologie. Působí jako lektorka metody Pilates, pedagožka a choreografka (DAMU a Bohnická divadelní společnost), terapeutka Psychobaletu a od roku 2003 je též tiskovou mluvčí baletu Národního divadla v Praze. Ve Studiu Oáza jako lektorka působí již od roku 1994.
Ladislav Greiner

počítače, kytara, zvukař

Vystudoval FAMU v Praze, zvukařskou praxi získával od roku 1996 pod vedením mistra zvuku Jana Štěpánka v České televizi, postupně pracoval na pozici zvukového asistenta a technika v TV Nova a TV Prima. Mezi roky 1999-2003 pracoval jako zvukový mistr TV Nova. Od této doby externě spolupracuje i s Českou televizí, zvukovým studiem Professional Sound a mnoha dalšími společnostmi zabývajícími se výrobou audio-vizuálních děl. Mimo televizní tvorbu se průběžně podílel na výrobě řady filmových děl. Od roku 2003 spolupracuje jako zvukový designér s divadelními společnostmi – Divadlo Na Jezerce, Činoherní klub v Praze, Divadlo Pod Palmovkou. Je pedagogem Filmové školy v Písku – Soukromá vyšší odborná škola a Filmová akademie Miroslava Ondříčka. Pro Studio Oáza zvukově zajišťuje kulturní akce- vernisáže, představení. Od roku 2007 vede počítačový kroužek a je lektorem hry na kytaru.
Zbyšek Janusz

flétna, korepetice v hudebním oddělení

Vystudoval Konzervatoř Jana Deyla v oborech klarinet a klavír. Na stejné škole dnes působí jako pedagog klavíru a zároveň vede hodiny muzikoterapie na Speciální základní škole Jaroslava Ježka. Je uměleckým vedoucím souboru zaměřeného na starou hudbu Musica pro Sancta Cecilia. Se Studiem Oáza spolupracuje od roku 1992 jako lektor a zároveň se členy souboru Musica pro Sancta Cecilia hraje na vánočních zábavných odpoledních, na vernisážích, na vystoupeních a dalších akcích pořádaných Oázou.
Nora Jelínková

angličtina
Je studentkou Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Je držitelkou dvou certifikátů ESOL zkoušek z anglického jazyka (First Certificate in English a Certificate in Advanced English). Absolvovala celou řadu studijních jazykových pobytů, jmenujme alespoň Londýn – angličtina, Saint Sebastien – francouzština, Halifax – konverzační kursy, Zabadani (Sýrie) – arabština…Ve Studiu Oáza především učí, ale věnuje se i překladatelské činnosti.
Hana a Stanislav Čermákovi

keramika 

 Hana Čermáková absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu obor umělecké zpracování keramiky. Po ukončení studia pracovala v několika keramických dílnách v Praze (Výtvarná řemesla, Dílo podnik ČFVU). Poté nastoupila jako asistentka do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V letech 1985 – 1989 vedla společně s manželem keramické kroužky v domě dětí a mládeže v Praze 8. Od roku 1995 pracuje samostatně a věnuje se volné autorské tvorbě. Též spolupracuje s Národním muzeem v Praze (kopie lékárenských nádob pro expozici na zámku Nelahozeves)Je členem Sdružení výtvarných umělců keramiků. Průběžně vystavuje na společných i autorských výstavách.Stanislav Čermák navštěvoval výtvarné kurzy u akademického malíře Miloslava Hudečka. Od roku 1999 je členem Sdružení výtvarných umělců keramiků.Průběžně vystavuje na společných i autorských výstavách.
Jarmila Kosinová

sólový zpěv

Vystudovala obor operní zpěv na Konzervatoři v Pardubicích a na HAMUv Praze pod vedením doc. Libuše Márové. V roce 2008-2009 vystupovala na turné po Japonsku s Komorní operou Praha a od roku 2011 hostuje ve Státní opeře Praha. Pravidelně vystupuje se svou setrou – varhanicí a klavíristkou Danielou Valtovou Kosinovou na českých i zahraničních pódiích. Během studií na HAMU v Praze se začala věnovat také pedagogické činnosti, od roku 2010 je lektorkou Hudební akademie Praha. Ve Studiu Oáza působí od roku 2005.
Kateřina Košťálová

klavír

Vystudovala obor klavír na HAMU v Praze pod vedením doc. F. Malého. Během svých studií se zúčastnila mnoha klavírních kurzů v České republice i v zahraničí, kde spolupracovala s řadou vynikajících pedagogů (P. Jasmin, A. Kouyoumdian, H. Reid, D. Owen Norris). V současné době se věnuje zejména komorní hře. Pracovala jako korepetitorka na Gymnáziu Jana Nerudy (hudební gymnázium) v Praze. Současně se věnuje hudebnímu managementu, jehož studium v současné době dokončuje na VŠE v Praze. Organizuje celou řadu profesionálních hudebních akcí, stejně jako dobrovolnických projektů. Ve Studiu Oáza vyučuje od roku 2010.
Marie Machová

sólový zpěv

Studovala zpěv soukromě u prof. Daniely Šimůnkové, Jany Lewitové a Márii Novákové. V současné době si doplňuje vzdělání v oboru speciální pedagogika. Jako zpěvačka a cembalistka již jedenáct let působí v souboru Musica pro Sancta Cecilia, se kterým uskutečnila celou řadu koncertů a natočila několik profesionálních CD.
Marcela Lorencová

hudebně pohybové oddělení, promluvy, výtvarný kroužek, přípravka na klavír

Vystudovala speciální pedagogiku – obor logopedie a psychopedie na Pedf UK. Dále je absolventkou třístupňového výukového kurzu strukturovaného učení pro osoby s poruchami autistického spektra. Pracovala v různých typech speciálních škol a zařízení pro děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Do činnosti Studia Oáza se zapojovala od roku 1994 jako dobrovolník. Od ledna 2011 ve Studiu Oáza lektoruje a je zároveň členkou organizačního týmu.
Lukáš Salák

fotografický kroužek

Je absolventem Pražské fotografické školy. V letech 2003-2010 pracoval u firmy Kodak express Axio. Fotograficky spolupracoval na knihách Mé dítě má autismus a Mé dítě má autismus, příběh pokračuje (Grada 2007 a 2008). V roce 2008 uspořádal i autorskou výstavu s názvem Lidé kolem nás. Do Studia Oáza dochází od roku 2005 jako dobrovolník – asistent hudebně pohybové skupiny a v roce 2008 se stal lektorem fotografického kroužku.
Pavel Soper

dramatický kroužek

Vystudoval sociologii na FF UK v Praze. Od dětství hrál divadlo, studoval literárně – dramatický obor na LŠU, byl členem divadelního souboru Bílá síť, postupně spoluorganizoval divadelní workshopy a divadelní poutě. Později vedl dramatický odbor na Základní umělecké škole v Brandýse nad Labem. V rámci studia sociologie se začal zajímat o svět mentálního postižení a roli divadla na osobnostní a sociální rozvoj lidí s mentálním postižením. V té době také začal pracovat jako lektor dramatického oboru ve Studiu Oáza, kde  pracuje již dvanáctým rokem.
Barbora Středová

němčina

Vystudovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK v Praze, též složila státní závěrečná zkoušku z německého jazyka. Mimo to absolvovala studijní pobyt ve Švýcarsku. Pracovala jako vychovatelka ústavu sociální péče Vilová, v současné době je rodičovské dovolené. Do činnosti Studia Oáza se zapojovala od samého jejího vzniku jako dobrovolník. Od roku 2002 působí i jako lektorka němčiny, kterou vede se svojí maminkou spoluzakladatelkou Oázy Martinou Středovou.
Kateřina Tichá

dramatický kroužek

Absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oboru český jazyk – ruský jazyk a na katedře Alternativního a loutkového divadla pražské DAMU obor herectví. Hraje v divadle Minor a na bicí v punkové kapele Láska, vole! Zpívá v hudební formaci Orchestr posledního dne. V Oáze vede dramatický kroužek od roku 2oo5.
Jan Židlický

promluvy

Je absolventem Husovy teologické fakulty UK v Praze. Působí jako farář Československé církve husitské v kostele Sv. Jana Křtitele Na Prádle, který sousedí přímo s budovou Studia Oáza. Jako farář spolupracuje především v kroužku „Promluvy“, které vedl od roku 2002 nejprve spolu s dlouholetou ředitelkou Studia Oáza Olgou Kurzovou, od roku 2011 s Marcelou Lorencovou.