Výtvarný kroužek

Cílem výtvarného kroužku je poskytnout klientům prostor k volné tvorbě a seberealizaci stejně jako nabídnout jim do určité míry výtvarné vzdělávání. Klienti pod vedením odborníků tvoří různými technikami podle modelu i podle vlastní fantazie, seznamují se s díly známých malířů, napodobují jednotlivé výtvarné styly a historické epochy. Výtvarná díla jsou pak paspartována a vystavována na řadě expozicí a benefičních dražeb.