Počítače

Kroužek patří mezi nejlépe využitelné v praxi. Nabízí klientům získání základních uživatelských dovedností . Klienti se učí posílat emaily, využívat internet, vyplňovat on-line formuláře, napsat životopis etc. Počítačový kroužek pomáhá klientům lépe uspět na trhu práce.