Kytara, zpěv, flétna, klavír

Výuka hry na nástroj a výuka sólového zpěvu probíhá v individuálních hodinách. Klienti si osvojují správnou techniku zpěvu nebo hry na daný nástroj, budují interpretační dovednosti a učí se hrát a zpívat podle not i podle sluchu. Nedílnou součástí je samozřejmě i improvizace. Posluchači hudebního oddělení se aktivně účastní velkých vystoupení Studia Oáza, kde hrají a zpívají nejen sólově, ale i v různých komorních seskupeních.