Jazykové kroužky

Jazykové kroužky Studia Oáza jsou vedeny jako klasická výuka jazyků komunikativní metodou. Jedná se o získávání řečových dovedností formou her, cvičení, úkolů etc.