Hudebně pohybová skupina

Činnosti realizované v tomto kroužku zahrnují zpěv, hru na Orffův  instrumentář, poslech hudby a pohybové aktivity. Kroužek rozvíjí rytmické a intonační vnímání klientů a zahrnuje některé muzikoterapeutické prvky. Specifickou odnoží jsou irské setové a jihočeské tance, které klienti pravidelně tančí na veřejných vystoupeních.