Dramatický kroužek

Dramatické oddělení studia Oáza se zaměřuje na tvořivé dramatické dovedností klientů. Ty jsou rozvíjeny v rámci pohybové a hlasové přípravy i při improvizačních cvičeních, která vyžadují vlastní invenci. Důraz je kladen na systematický a profesionální přístup k herecké práci. Při výběru her a scénářů pro pravidelná představení se dramaturgové nevyhýbají těžkým námětům a netradičnímu pojetí, které vyžaduje od herců nejen kvalitní individuální výkon, ale především schopnost spolupráce s ostatními členy souboru. Kromě pravidelných setkání herci pracují i během několikadenních soustředění, na kterých se věnují intenzivní přípravě vystoupení. Soubor za dobu své činnosti připravil celou řadu představení, za všechny jmenujeme alespoň díla Milá sedmi loupežníků a Never more. Obě tyto hry byly převedeny i na filmové plátno v rámci festivalu herců s mentálním postižením Mental Power.