Balet

Baletní Studio patří mezi nejvíce navštěvované aktivity Studia Oáza. Jedná se o klasickou baletní přípravu, nácvik baletních figur v kombinaci s moderním tancem neseným improvizací a autentickým pohybovým vyjádřením. Balet je ve Studiu Oáza pojímán jako prostředek komunikace, ale taneční etudy slouží jako příprava na nácvik velkých choreografií dle nějakého tématu, příběhu. Baletní kroužek připravil již několik nebývale úspěšných představení, jmenujme alespoň několikrát reprízovanou Edith Piaf, prvorepublikově laděnou Kavárnu nebo poslední inscenaci Dotek Anděla věnovanou dlouholetému členu oázovského baletního souboru Martinovi Pokornému.