Ing. Livia Klausová, CSc., manželka prezidenta České republiky

Studio OÁZA znám téměř od jeho založení. Velmi si vážím práce nadšených a obětavých lidí, kteří pomáhají mladým lidem s mentálním postižením hledat a nalézat kvalitní a smysluplnou činnost a prožívat radost. Vždy jsem byla ohromena a dojata mírou citu a prožitku při jejich tanečních a pěveckých vystoupeních.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>