Doc. PhDr. Marie Černá

Brzy bude studiu Oáza 20 let – přichází chvíle k zamyšlení i bilancování úspěchů tohoto ojedinělého projektu v naší republice. Jeho činnost budou jistě hodnotit mnozí povolanější. Ráda se k nim připojuji především proto, že si pamatuji začátky vzniku Oázy; od promyšlené odvážné vize, uznání významu jeho činnosti, přes složité kroky k získání oprávněného místa na slunci k zajištění podmínek k plnému rozvoji.  Toto vše bylo vždy doprovázeno neutuchajícím úsilím zakladatelky Studia Oáza Olgy Kurzové a jejích spolupracovníků. Ke kvalitě života každého člověka patří i vhodné využívání volného času, ne každý má však možnost nacházet uplatnění pro své zájmy a talent. Právě těmto lidem přichází Oáza vstříc se stále novými náměty umělecko kulturních a výchovně vzdělávacích aktivit, do nichž mají otevřený přístup i ti, kterým se jinde dveře neotevírají.

Do další dvacítky let všechno dobré přeje Doc. PhDr. Marie Černá.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>