Sen noci svatojánské v Galerii Roudnice

Rádi bychom Vás pozvali na divadelní představení dramatického kroužku Studia, které se uskuteční 21. března od 16 hodin v Galerii Roudnice.

Vánoční zábavné odpoledne

V sobotu 14. prosince od 14 hodin se v Oáze a přilehlém kostelíku Jana Křtitele Na Prádle uskutečnilo vánoční zábavné odpoledne. Barokní a adventní písně a také koledy zahrála Musica Pro Sancta Cecilia, v Oáze bylo připraveno dobré pohoštění, nechyběla ani tradiční soutěž v pečení cukroví a slaných dobrot a zpívání koled u stromečku.

Přejeme Vám poklidné a radostné vánoční svátky a do doku 2020 pevné zdraví, mnoho lásky a šťastných chvil!

Po novém roce začínáme provoz 6. ledna.

Vánoční jarmark v Monetě

Ve středu 4. prosince se Oáza poprvé zúčastnila vánočního jarmarku v ústředí svého důležitého sponzora, Moneta Money Bank. Vánoční jarmark byl určen zaměstnancům Monety a kromě Oázy zde prodávaly ještě tři další neziskové organizace, s nimiž jsme si mohli navzájem vyměnit cenné zkušenosti i tipy na tvoření. Děkujeme Monetě za tuto příležitost a ještě více za dlouholetou finanční podporu.

České nebe pro Oázu

13. listopadu se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana konalo již pojedenácté benefiční představení pro Oázu, tentokrát České nebe. Diváky, kteří si koupili dražší vstupné s certifikátem a podpořili tak Studio Oáza, čekal po vstupu do divadla přípitek a výstava obrazů výtvarného oddělení. O přestávce pak ve foyer zazpíval Martin Pěkný v doprovodu lektorky Jarmily Kosinové. Oáza tak nejen získala krásných 133 200 Kč na provoz do dalšího pololetí, ale rovněž měla možnost představit svou činnost širší veřejnosti. Mnohokrát děkujeme Žižkovskému divadlu za dlouholetou podporu i všem divákům, kteří si zakoupili vstupné s certifikátem.

????????????????????????????????????

Podzimní zábavné odpoledne

V sobotu 12. října proběhlo v Oáze podzimní zábavné odpoledne. K tanci a poslechu hrála kapela Stop Time. Čas se opravdu na chvíli zastavil a my jsme si společně užili příjemné 3 hodiny.

Soustředění dramatického oddělení

O víkendu 4. – 6. října vyjelo dramatické oddělení na soustředění do Úholiček u Prahy. Na programu byl nácvik nové divadelní hry – Sen noci svatojánské Williama Shakespeara, společné povídání, zpívání a celkově tmelení kolektivu.

Studio Oáza v září

Studio Oáza zahájilo po prázdninách opět novou sezonu aktivit. Zatímco se provoz rozbíhal naplno, zúčastnili jsme se Spolkového dne Prahy 1. Akce se konala dne 12. září od 15 hodin v blízkém parku na Kampě. Oáza prezentovala svou činnost spolu s ostatními spolky působící na území Prahy 1. Celá akce se vydařila díky i pěknému počasí a zajímavému doprovodnému programu. Návštěvníky celého odpoledne byli jak místní obyvatelé Prahy 1 tak i náhodní kolemjdoucí, kteří se tak měli možnost seznámit se zajímavými projekty, jejichž činnost městská část Prahy 1 podporuje. Děkujeme úřadu MČ Prahy 1 za možnost setkat se v tak příjemné společnosti.